Opvoedings projecten

Beste ouders

Jullie kind is ingeschreven in een Don Boscoschool.
Wij danken jullie van harte voor het vertrouwen dat jullie in ons schoolteam stellen.
Elke Don Boscoschool heeft een opvoedingsproject, een salesiaans opvoedingsproject.
In dit project wordt omschreven hoe de school naar jouw kind kijkt, hoe elk kind met de nodige zorg begeleid wordt, wat men met hem/haar wil bereiken en op welke manier men dit wil bereiken. Het vormt de leidraad van wat jullie en jullie kind van de school mogen verwachten en wat de school van jullie mag verwachten.
Dit betekent dat jullie kind als kleuter/leerling centraal staat. Jullie kind is hier niet enkel om het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes; maar het wordt erkend en benaderd in alles wat het is: de leermogelijkheden, het sportieve aspect, de gevoelens, het geloof, de relaties met vriendjes,…

Lees meer

This is one of the things
we do best 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Learn More
De open deur: jij bent welkom

De open deur van de dialoog en de communicatie. Een open deur op het bestaan van de ander met wie je in gesprek gaat die ruimte krijgt bij jou met wie je het boeiend spel van spreken en luisteren,
van je uitspreken leert: communicatie(f)

lees meer
De staf: steun, vertrouwen, verantwoordelijkheid, redelijkheid

Een staf is als een uitroepteken in je leven, die je aantikt, waarmee je op stap gaat, en grenzen verkent, die je houvast geeft en zekerheid: redelijkheid

lees meer
De tafel: verbondenheid, hartelijkheid

Een tafel waarrond je samenzit en mensen in je leven toelaat, op hen betrokken raakt, gemeenschap vormt vriend wordt of vriendin,
waar geborgenheid je overkomt: hartelijkheid

lees meer
Responsive Design

Een kruis dat je verrast en vragen stelt, dat opduikt uit een onvast bestaan, onwennigheid meebrengt maar ook overgave, dat onbetreden landen doet vermoeden, een nieuwe horizon tekent: geloof Onze school als leef-, leer- en geloofsgemeenschap stelt deze waarden centraal in het dagelijks omgaan met onze kinderen, collega’s, ouders en externen.

lees meer